Retek Inseneeria ülesandeks on pakkuda klientidele võimalusi ehituslike probleemide lahendamiseks. Peamiseks tööks on omanikujärelevalve tegemine kuid vajadusel tuleme appi ka tehniliste konsultatsioonide, projekteerimise ja vajadusel ka hangete korraldamisega. 

Omanikujärelevalve eesmärgiks Eesti riigis on tagada ehitusprojektikohane ehitamine, ehitustöö kontrollimine, tehniliste dokumentide koostamine ning ehitustööde kvaliteedi ja nõuetekohase ehitustöö kontrollimine. Kuna ehitaja tegevuse eesmärgiks on ehitada võimalikult odavalt jääb tihtilugu märkamata tööde terviklikkus ja materjalide sobivus. Siin tuleb mängu omanikujärelevalve, kes enda erialaste teadmistega on võimeline neid probleeme läbi nägema ja neid ka ennetama. Kasutades pädevat omanikujärelevalvet juba projekteerimise staadiumis, saab kokku hoida nii aega kui raha.

Untitled-4