Retek Inseneeria ülesandeks on pakkuda klientidele võimalusi ehituslike probleemide lahendamiseks. Peamiseks tööks on omanikujärelevalve teostamine kuid vajadusel tuleme appi ka tehniliste konsultatsioonide, projekteerimise ja vajadusel ka ehitushangete korraldamisega.

Omanikujärelevalve eesmärgiks Eesti riigis on tagada ehitusprojektikohane ehitamine, ehitustöö kontrollimine, tehniliste dokumentide koostamine ning ehitustööde kvaliteedi ja nõuetekohase ehitustöö kontrollimine. Kuna ehitaja tegevuse eesmärgiks on ehitada võimalikult odavalt jääb tihtilugu märkamata tööde terviklikkus ja materjalide sobivus. Siin tuleb mängu omanikujärelevalve, kes enda erialaste teadmistega on võimeline neid probleeme läbi nägema ja neid ka ennetama. Kasutades pädevat omanikujärelevalvet juba projekteerimise staadiumis, saab kokku hoida nii aega kui raha.

Minust

Hoonete ehitus hakkas mind huvitama alates aastast 2007 kui asusin õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli. Neli aastat hiljem lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse magistriõppe. Alates sellest ajast olen ennast lisaks arendanud erialaste koolitustega nii Eestis kui välismaal, et saada juurde lisakogemusi. 

Alates aastast 2012 olen ehitustegevusega juba igapäevaselt tegelenud. Olen ise ehitanud hooneid olles ehitusplatsil objekti-insenerina kui ka projekteerija ning tellija rollis. Selline kogemus on andnud võimaluse näha hoone elukaart palju pikemas perspektiivis ning seeläbi näha probleeme juba ennetavalt. 

Abiks kodu rajamisel!


Kui sul on plaan rajada kodu ning tahad olla kindel ehitaja tegevuses siis küsi julgelt abi ning annan nõu. Soodsam on probleeme ennetada kui neid tulevikus parandada. Soovitus on küsida nõu juba enne projekteerimistegevust, kui ei ole varasemat ehituskogemust.

Teenused

Omanikujärelevalve ei ole ainus töö mida hoone ehitusel teha!

Omanikujärelevalve
Omanikujärelevalve

Probleemide ennetamine on soodsam kui neid tulevikus parandada ja ümber ehitada…

Pinnase kandevõime
Pinnase kandevõime määramine

Kui soovid, teada rajatava hoone pinnase kandevõime tulemust…

Tehniline konsultatsioon
Tehniline konsultatsioon

Enne projekteerimise algust tuleb läbi mõelda soovid ja võimalused, et saada parim lahendus. 

Projekteerimise juhtimine

Projekteerijad on oma ala spetsialistid kuid neil peab olema üks ja sama lähteinformatsioon.