Teenused

Retek Inseneeria pakub oma klientidele järgnevad insener-tehnilisi teenuseid:

Ehitustööde omanikujärelevalve - Hõlmab endas ehituse jälgimist ning korrektsete ehitusvõtete kasutamist. See tähendab nii ehitusmaterjalide sobivust kui ka õiget tööde järjekorda. Kuna ehituses tuleb tähelepanu pöörata tööde tehnoloogilistele järjekordadele on omanikujärelevalve kasutamine pikemas perspektiivis kasulikum kuna vigade või puuduste leidmine töö algstaadiumis on odavam kui teha tuleviks juba tehtud töö uuesti.

Tehniline konsultatsioon - Võimalus küsida nõu ehitise konstruktiivsete lahenduste kohta kui ka eriosade (vesi-, kanalisatsioon-, ja kütte lahendused jm.).

Projekteerimise juhtimine - ehituslubade hankimine, ehitustööde planeerimine ning erilahenduste väljatöötamine koos klientidega.

Pinnase kandevõime määramine - hoone aluse või trasside aluse pinnase kandevõime määramine.

Ehituslik hinnang - hoone või korteri kohta hinnangu/arvamuse koostamine.

 

Ehituses kehtib lihtne reegel - mida varem, seda odavam. Selleks on projekteerimise jaoks erinevad staadiumid, milles lahendatatakse projektid vajaliku detailsuseni. Mida detailsemaks lähevad projektid seda kulukamaks muutub muudatuste sisseviimine. Ehitustegevuse käigus muudatuste tegemine on kõige kulukam ning hammustab rahakotist suure tüki ning lisaks pikeneb ajagraafik.

Kõige paremini illustreerib seda allolev graafik: