Pinnase kandevõime kontrollimine

Retek Inseneeria pakub pinnase kandevõime määramist järgmiste seadmetega:

Pinnase kandevõime määramine seadmega Penetromeeter PM-1. 

Dünaamiline penetromeeter võimaldab määrata peenteralise pinnase tiheduskoefitsenti aluspinnases. Pinnase fraktsiooni 5-10mm osakaal ei tohi ületa 15%.

Penetromeeter PM-1

Pinnase elastsusmooduli kontrollimine.

Pinnase elastsusmoodulit kontrollitakse seadmega INSPECTOR-4. Seade võimaldab mõõta enamike pinnase kandevõimet ning täitematerjali fraktsioon ei mõjuta mõõtmistulemusi. Seadme abil mõõdetakse pinnase elastsusmoodul, pinnase deformatsioon, elastsusmooduli suhet ja aega. Mõõtmiste kohta vormistatakse protokoll. Pinnase kandevõime määramine on juriidiliselt korrektne kui mõõtijal on vastav tunnistus ja seade on taadeldud pädeva asutuse poolt.

INSPECOR 3