Kompetents

Ehitus ja sellega senduvad tegevused on Eestis reguleeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt, peab olema sellel alal tegelemiseks vastava pädevusega ja haridusega spetsialist. Pädev spetsialist peab enda kutset tõendama hariduse ning piisava töökogemusega.

Retek Inseneeria OÜ omab järgmisi tegevuslubasid:

Omanikujärelevalve : EEO003445

Pinnase kandevõime elastsusmooduli määramise koolitus loa numbriga 0210919