Kasulik

Ehitusseadustik ja Planeerimisseadus-  kindlasti tuleb jälgida seadusemuudatusi ning kas antud seadustik on veel kehtiv.

Ehitisregister - kõiki hooneid sisaldav register. Võimaldab kontrollida hoonete ja korterite informatsiooni.

Building information modeling - informatsioon selle kohta mida tähendab BIM (Ing. k.)

Maa-amet - Maaametist saab informatsiooni kinnistupiiride kohta. Lisaks on võimalik näha kinnistutel olevaid tehnorajatisi ja trasse. Võimalik on näha ka kitsendusi, mis võivad kinnistutele määratud olla.

Ehitisregister - Register kõikide ehitiste ja rajatiste kohta. Antud registrist näeb kas hoonetele või rajatistele on kasutusluba või kas ehitustegevuseks on väljastatud ehitusluba. Lisaks saab selle keskkonna kaudu taotleda ehituslubasid ning kasutuslubasid.

Majandustegevuse register - Selle keskkonna kaudu saab kontrollida ettevõtete ja isikute pädevustunnistusi ning seda kas majandustegevuseks on antud riigi poolt luba. Kuna ehitus ja projekteerimisvaldkond on vastutusrikas valdkond tuleb kontrollida registrist kas tööde tegijal on selleks õigus. Kui õigus majandustegevuseks puudub, võtab riski enda peale töö tellija.