Hoonete ekspertiis

Hoonete, hetke olukorra kirjeldamine ja lahenduste pakkumine ehk ekspertiisi koostamine, aitab anda ülevaate ehitise hetkeseisundist. Hetkeseisundi selgitamine on ainult üks osa ekspertiisist. Lisaks sellele uuritakse kuidas andtud olukord hoone eluiga mõjutab ning kuidas peaks käituma, juhul kui avastatakse võimalikke puudusi. Ekspertiisi võiks võtta kui arstlikku läbivaatust mille tulemusena antakse patsiendile diagnoos.

Kuna hoonete juures on palju erinevaid detaile ja reeglina on need detailid kõik kaetud on keeruline nimetada spetsiifilisi detaile mille kohta ekspertiisi teha. Reeglina tehakse ekspertiis probleemide kohta mis on ilmsiks tulnud ning osutavad ohtu ehitisele või põhjustavad ebamugavust elanikele. Üldistavalt võib välja tuua mõned punktid mille kohta ekspertiise koostada:

  • Vundamendi hetke olukorra hinnang ning ekspertiis.
  • Fassaadi visuaalne hinnang ning ekspertiis.
  • Kandekonstruktsioonide olukorra hinnang ning ekspertiis.
  • Katusekatte ning kandekonstruktsioonide hinnang ning ekspertiis.
  • Avatäidete (aknad, uksed, katuseaknad) olukorra hinnang ning ekspertiis.
  • Märgruumide (vannitoad ja tualetruumid) visuaalne hindamine.
  • Erinevate hoone detailide ja osade ekspertiis.

 

Ekspertiisi käigus koostatakse esmalt hoonele erinevad mõõdistused ning vaatlused ning kaardistatakse problemaatilised kohad. Vajadusel avatakse konstruktsioone ning uuritakse, mis olukorras on hoonete või konstruktsioonide kaetud osad. Lisaks kirjeldatakse ära probleemid, hoone ekspluatatsioonis ilmnenud. Kui on tehtud vaatlused ning mõõdistused hakatakse läbi töötama saadud vaatluste andmeid ja mõõdistusi. Nendest selgub, mis probleemid täpselt on ning miks need on tekkinud. Lisaks pakutakse kogemuslikult kuidas neid probleeme kõige efektiivsemalt eemaldada.

 

Kui on soovi era-, korter-, või ärihoonele ekspertiisi võta julgelt ühendust ning leiame probleemidele lahenduse.